นำประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีที่สุดมาสู่ธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยี AV ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริมในองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นส่วนสำคัญของสถานที่ทำงานสมัยใหม่ ธุรกิจที่มองไปยังอนาคตได้ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงนี้และได้เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรของตนทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น มีการจัดระเบียบการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสุดล้ำที่ไม่เพียงตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังดึงดูดและเอื้อให้เกิดผู้มีพรสวรรค์รุ่นใหม่ๆ อีกด้วยติดตามนวัตกรรม AV ล่าสุดสำหรับองค์กรได้โดยการเข้าร่วมกลุ่ม Pro-AV ระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดกับเรา

โซลูชั่น AV ที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

โซลูชั่น AV ที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ

ลดความซับซ้อนของสภาพ
แวดล้อมการทำงานด้วยการใช้
ระบบอัตโนมัติบนระบบแผงควบคุม
เพียงอันเดียว หรือการคุมงานให้
เป็นตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วง
หน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
กำลังคน พลังงานและค่าใช้จ่าย
ให้กับคุณ

ดูวิดีโอ

ระบบควบคุมห้องนำเสนองาน

ออกแบบสร้างประสบการณ์สำหรับห้องนำเสนองานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการประชุมด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

ดูวิดีโอ

ระบบการทำงานร่วมกันอัจฉริยะ (Smart Collaboration)

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและ
การทำงานร่วมกันระหว่างทีม
ที่แตกต่างกัน ด้วยการประชุม
ที่เหนือชั้นผ่านวิดีโอที่มีภาพและเสียง

ดูวิดีโอ

ระบบแสง

ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแบ่งปัน
และนำเสนอเนื้อหาและภาพที่
คมชัดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ดูวิดีโอ

การฉายภาพและแสดงผล

ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแบ่งปันและนำเสนอเนื้อหาและภาพที่คมชัดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ

Discover Solutions From Exhibitors with vBooth

InfoComm Asia งานแสดงสินค้าสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต และแปลงโฉมองค์กรของคุณได้ มาค้นพบผู้แสดงสินค้าพร้อมโซลูชันที่คุณสนใจ สำรวจผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน vBooth ที่จะช่วยค้นหาเฉพาะรายที่ตรงกับความต้องการของคุณ และช่วยวางแผนจัดตารางการนัดพบไว้ล่วงหน้า

โอกาสในการเรียนรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมงานที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis