ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐแบบ Real-Time

ซึ่งปัจจุบันสาธารณชนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สวนกับทรัพยากรและเครื่องมือในการสื่อสารที่มีอยู่

ก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้โดยการเชื่อมต่อกับโครงข่ายภาพและเสียงที่ใหญ่ที่สุด ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า
เพื่อที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในส่วนงานที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนจำนวนมาก

แอปพลิเคชันเทคโนโลยี AV ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ภาครัฐ

แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ

ปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังกับภาครัฐที่จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีอันล้ำสมัย
เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ มาค้นพบเทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น
ให้กับประชาชนและเพิ่มความเชื่อมั่นโดยรวมให้กับภาครัฐ

เทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ

ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติภารกิจ
ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ
ด้วยระบบมัลติมีเดียความละเอียดสูง
ผ่านศูนย์ควบคุมและสั่งการแบบเรียลไทม์

ดูวิดีโอ

ความปลอดภัยสาธารณะ

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสาธารณะทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านความปลอดภัยด้วยการเฝ้าระวังตามท้องถนนผ่านระบบภาพ แสงและเสียงแบบอัจฉริยะ

ดูวิดีโอ

การจัดการงานจราจร

ยกระดับระบบการจัดการจราจร
ที่มีอยู่ด้วยเทคโนยี AV ที่อัจฉริยะ
และทันสมัย เพื่อข่าวกรองที่เชื่อถือได้
และทันเหตุการณ์

ดูวิดีโอ

การฉายภาพและการแสดงผล

นำเสนอภาพและการแสดงผล
ระดับความละเอียดสูงและโต้ตอบได้
สำหรับการประชุมในหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐบาล ตลอดจนการอภิปราย
ระดับท้องถิ่น

ดูวิดีโอ

ระบบสื่อสารสาธารณะ

สร้างความโปร่งใสและยกระดับ
ความน่าเชื่อถือด้วยการสื่อสาร
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความสำคัญ
ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ
ดูวิดีโอ

Discover Solutions From Exhibitors with vBooth

InfoComm Asia งานแสดงสินค้าสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต และแปลงโฉมองค์กรของคุณได้ มาค้นพบผู้แสดงสินค้าพร้อมโซลูชันที่คุณสนใจ สำรวจผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน vBooth ที่จะช่วยค้นหาเฉพาะรายที่ตรงกับความต้องการของคุณ และช่วยวางแผนจัดตารางการนัดพบไว้ล่วงหน้า

โอกาสในการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ผู้เข้าร่วมงานที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะสำหรับภาครัฐ

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis