Đặt Gian hàng

Hãy tham gia vào thị trường Công nghệ Nghe Nhin Chuyên nghiệp và Trãi nghiệm Tích hợp sôi động ngày đang lớn mạnh tại Đông Nam Á.

Phí Tham gia

AVIXA Hội viên

Phí Chuẩn

USD

440

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) 

USD

505

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

Applicable to exhibitors who sign up for space between 3 November 2022 to 28 February 2023.

EARLY BIRD RATE

USD

390

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) 

USD

455

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

View Shell Scheme Package Entitlement

Không phải Hội viên

Phí Chuẩn

USD

470

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) 

USD

535

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

Applicable to exhibitors who sign up for space between 3 November 2022 to 28 February 2023.

EARLY BIRD RATE

USD

440

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) 

USD

505

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

View Shell Scheme Package Entitlement

Phụ Phí cho Gian hàng Có Tầng

Diện tích sàn theo hợp đồng là tối thiểu 120m2. Xây dựng tầng thứ 2 không được vượt quá 40% diện tích sàn trên hợp đồng.

Phí Chuẩn

USD

250/sqm

1. Early Bird Rates are applicable to companies contracted on or before 29 March 2024. 
2. Shell scheme package includes bare exhibit space. Please refer to the Exhibitor Manual for details of the scheme provisions.

Liên hệ Chúng tôi

Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về chương trình và chi phí tham dự. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đơn Tham gia

Chúng tôi muốn đặt một gian hàng (tối thiểu 9m2):

Bạn có thể tham khảo thêm về bảo mật của chúng tôi trong việc thu thập và sữ dụng giữ liêu cá nhân tại đây.

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis